Świetlica szkolna 2021/2022


Kolorowo i wesoło czyli Świetlicowy Dzień Kropki

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do trwają do 16 lipca 2021.

Zapisy obowiązują wszystkich uczniów przyszłych klas I-III szkoły podstawowej – również tych, którzy są zapisani do świetlicy w bieżącym roku szkolnym.

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej, należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (dostępna na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły) a następnie złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać skan pocztą elektroniczną – sekretariat@sp29.resman.pl. Wniosek można także wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły z napisem „ZAPISY DO ŚWIETLICY”.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów prawnych

Informujemy, że świetlica szkolna w roku szkolnym 2020/2021 będzie funkcjonowała codziennie w godzinach: 6.30 – 16.30

 


 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy doc >>>

Pobierz wniosek wersja pdf >>>

Upoważnienie do odbioru dziecka >>>

Karta zgłoszenia na obiady >>>

Regulamin świetlicy szkolnej wersja pdf >>>

Oświadczenie o samodzielnym opuszczaniu świetlicy pdf >>>


Deklaracja uczęszczania do świetlicy (od 22.03.21) w okresie pandemii COVID-19 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Świetlicowy Dzień Naszych Kochanych Mam

Świetlicowi laureaci >>>

 

Konkurs wiedzy o ruchu drogowym >>>

 

Majowe święta w świetlicy szkolnej

Dzień Dinozaura w świetlicy szkolnej

ŚWIETLICOWY ” Światowy DZIEŃ KOTA”

ŚWIETLICOWE WALENTYNKI

http://sp29.resman.pl/?p=29357 http://sp29.resman.pl/?p=29317 http://sp29.resman.pl/?p=28603 http://sp29.resman.pl/?p=26743 http://sp29.resman.pl/?p=26525

Świetlicowy Dzień Kropki >>>


Zobacz wydarzenia z poprzednich lat >>>