Rok szkolny 2023/2024

Erasmus+ 2023 – 2025

Erasmus+ „Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczanie powietrza”/
„Join the revolution, stop the air pollution!”

Działania w roku szkolnym 2023-2024 Erasmus Polska >>>

Działania w roku szkolnym 2023-2024 Erasmus Słowacja >>>

Prezentacja – Jak warunki pogodowe wpływają na tworzenie się smogu >>>

Prezentacja – Wyniki pomiarów i badań wpływu pogody na smog >>>

Z radością informujemy, że w tym roku szkolnym rozpoczynamy realizację projektu Erasmus+ „Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczanie powietrza”/ „Join the revolution, stop the air pollution!” Działania w ramach projektu zaplanowane są do sierpnia 2025 r. Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach akcji KA210-SCH – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej. Nasza szkoła jest koordynatorem projektu,  zaś współpracować będziemy ze szkołą partnerską Zakladna skola w Svidník na Słowacji. Projekt nasz ma na celu wzrost świadomości i wrażliwości ekologicznej, pogłębianie wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, zwiększenie świadomości uczestników na temat oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na organizm oraz własnej odpowiedzialność za zmiany klimatu. Projekt skierowany jest do uczniów szkoły w wieku 12-15 lat.
Podczas realizacji projektu będziemy posługiwać się językiem angielskim, co na pewno zwiększy kompetencje językowe jego uczestników, zwiększy motywację do nauki języków obcych, zaangażowanie w wykonywaną pracę, a także przyczyni się do wzrostu samodzielności uczniów biorących udział w  projekcie. Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie nie tylko
na społeczność szkolną: uczniów, ich rodziny, nauczycieli i pracowników, ale także na społeczność lokalną.

Regulamin uczestnictwa w projekcie >>>

 

 


Erasmus+ , KA 229, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne

Udało się! Miło nam poinformować, że we wrześniu nasza szkoła rozpocznie  realizację projektu Erasmus+ , KA 229, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2021, a realizacja finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu, którego jesteśmy koordynatorem, będziemy współpracować z węgierską szkołą  Miskolci Szilagyi Dezso Altalanos Iskola. Wspólnie stworzyliśmy projekt „Ecolife”, który jest projektem badawczym, opartym o rozwój świadomości ekologicznej. Pozwoli on naszym uczniom poznawać przyczyny zanieczyszczenia środowiska, uczyć się segregować odpady, właściwie gospodarować wodą i jedzeniem, a także uczyć się dbać o uprawy. Podczas realizacji projektu będziemy posługiwać się językiem angielskim, co na pewno zwiększy kompetencje językowe jego uczestników, zwiększy motywację do nauki języków obcych, zaangażowanie w wykonywaną pracę, a także przyczyni się do wzrostu samodzielności uczniów biorących udział w projekcie.  Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie nie tylko na społeczność szkolną: uczniów, ich rodziny, nauczycieli i pracowników, ale także na społeczność lokalną, do której już wkrótce wyjdziemy  z zaplanowanymi  przez nas akcjami.  

Erasmus+ >>>

Lesson plans >>>

The results of water testing in the >>>

Jak wykonać aniołka na choinkę >>>

Jak wykonać bałwanka na choinkę >>>