Szkoła Podstawowa nr 29 im. T. Kościuszki

ul. Partyzantów 10A

35-234 Rzeszów

Sekretariat

Czynny w godzinach: 7.30 – 15.30

tel. +17 748 27 70

sekretariat@sp29.resman.pl

Dyrektor szkoły

Konsultacje:

poniedziałek 15.00 – 16.00

środa 9.00 – 10.00

Wicedyrektor

tel.  +17 748 27 68

Pedagog, Psycholog

tel. +17 748 27 65

pedagog@sp29.resman.pl

psycholog@sp29.resman.pl

Księgowość

tel. +17 748 27 66

Intendent

tel. +17 748 27 67

intendent@sp29.resman.pl

Kierownik gospodarczy

tel. +17 748 27 73

kierownik@sp29.resman.pl

Świetlica

tel. +17 748 27 71

NIP 517 038 39 36


Zobacz jak do nas dojechać.

DZWONKI

  1. 8:00 – 8:45
  2. 8:50 – 9:35
  3. 9:40 – 10:25
  4. 10:35 – 11:20
  5. 11:35 – 12:20
  6. 12:35 – 13:20
  7. 13:30 – 14:15
  8. 14:20 – 15:05