Zobacz jak do nas dojechać.

Partyzantów 10A
35-234 Rzeszów
Sekretariat
tel. +17 748 27 70
sekretariat@sp29.resman.pl
Pedagog
tel. +17 748 27 68
Księgowość
tel. +17 748 27 66

NIP 517 038 39 36