Zobacz jak do nas dojechać.

Partyzantów 10A 35-234 Rzeszów

Sekretariat

tel. +17 748 27 70

sekretariat@sp29.resman.pl

Pedagog

tel. +17 748 27 65

Księgowość

tel. +17 748 27 66

Wicedyrektor

tel. +17 748 27 68

Intendent

tel. +17 748 27 67

intendent@sp29.resman.pl


NIP 517 038 39 36