Czerpiemy z dobrej tradycji Szkoły Podstawowej Nr 4.

Korzystamy z nowoczesności Gimnazjum Nr 10.

Tworzymy bezpieczną i przyjazną SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Nr 29.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu przedstawiającego naszą szkołę.

 Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/795/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 31 stycznia 2017 r.

Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie zostaje z dniem 1 września 2017 roku przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 29.