Czerpiemy z dobrej tradycji Szkoły Podstawowej nr 4.

Korzystamy z nowoczesności Gimnazjum nr 10.

Tworzymy bezpieczną i przyjazną SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ nr 29.

Zachęcamy do obejrzenia filmu przedstawiającego naszą szkołę.Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/795/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 31 stycznia 2017 r.

Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie zostaje z dniem 1 września 2017 roku przekształcone w Szkołę Podstawową nr 29.