Rok szkolny 2021/2022

9.04.2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym – 2021/2022 >>>

sekretariat@sp29.resman.pl

tel. 17 74 82 770


Rok szkolny 2020/2021 

Covid – ważne informacje

Zgodnie z decyzją rządu od 29 marca do 18 kwietnia, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola w całym kraju. 
Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników wykonywujących zawód medyczny i pracowników służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Warunkiem jest złożenie wniosku (z pieczątką zakładu pracy) przez rodziców.

Deklaracja uczęszczania do przedszkola w okresie 29.03 – 18.04.21 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 29 >>>

Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola od 1.09.2020 >>>

Oświadczenie Rodziców >>>

Zgoda na pomiar temperatury u dziecka >>>

Upoważnienie do odbioru dziecka >>>


 

DRODZY RODZICE

Stawka żywieniowa dzienna w przedszkolu od 1 marca 2019 r. JEST NIŻSZA  i wynosi 4,90 zł za dzień.

NUMER KONTA DO WPŁAT ZA ŻYWIENIE I POBYT  W PRZEDSZKOLU:

48 1020 4391 0000 6902 0187 6762

INFORMUJEMY, ŻE JEST TO JEDYNY NUMER KONTA NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA ŻYWIENIE  I POBYT W PRZEDSZKOLU. WPŁATY DOKONYWANE NA INNE KONTA BĘDĄ ZWRACANE.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA PODSTAWIE „PASKÓW”, KTÓRE DZIECI OTRZYMUJĄ W SZKOLE  I PRZEDSZKOLU NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA.

Przypominamy , że dokonując wpłaty za obiady należy podać w tytule:  miesiąc za który dokonywana jest wpłata,  imię i nazwisko dziecka  oraz grupę przedszkolną.

Dziękujemy za terminowe dokonywanie wpłat.

Drodzy Rodzice

Nieobecność dziecka na obiedzie będzie uwzględniona w postaci odpisu i zwrotu kosztów wyłącznie w wypadku wcześniejszego zgłoszenia tej nieobecności u intendentki szkolnej. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić telefonicznie do godz. 14 30, lub wysyłając e- mail do godz. 21 00 dnia poprzedniego.

ZWROTU KOSZTÓW ZA ZGŁOSZONE OBIADY DOKONUJE WYŁĄCZNIE INTENDENTKA ODLICZAJĄC ODPIS OD ABONAMENTU ZA MIESIĄC NASTĘPNY.


Intendent
p. Karolina Krok Wojciechowska
tel. 17 748 27 67
intendent@sp29.resman.pl


Jadłospis:  19.04.21 – 23.04.21

Przeczytaj cały artykuł >>>


Wysokość opłaty za pobyt można sprawdzić logując się na stronę:
edziecko.dipolpolska.pl
Login: nr karty
Hasło: 1111


Zarządzenie Dyrektora SP29 w sprawie warunków korzystania z wyżywienia.

Przeczytaj cały artykuł >>>


Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkonego.

Przeczytaj Uchwała Nr LII/1227/2017


Wyprawka przedszkolna

Przeczytaj cały artykuł >>>

Roczny plan pracy przedszkola

Przeczytaj cały artykuł >>>

Koncepcja pracy przedszkola

Przeczytaj cały artykuł >>>

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH 2019/2020

Przeczytaj cały artykuł >>>


Adaptacja dziecka w przedszkolu: wskazówki dla rodziców. 

Przeczytaj cały artykuł >>>


Ramowy rozkład dnia

Przeczytaj cały artykuł >>>

Procedura przyprowadzania i odbierania  dziecka

Przeczytaj cały artykuł >>>


Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Upoważnienie do odbioru dziecka PDF