RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci

Swobodne zabawy: spontaniczne działania dzieci, zabawy   
w kącikach tematycznych według inwencji dzieci lub inspirowane przez nauczyciela. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych przez nauczyciela.

8.15 – 8.30

Poranne ćwiczenia
i zabawy ruchowe

Wspólne zabawy ruchowe, improwizacje muzyczne, ćwiczenia doskonalące orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Zabawy integracyjne.

8.30 – 9.00

Śniadanie

Przygotowanie do śniadania- kształtowanie pozytywnych nawyków higienicznych. Doskonalenie umiejętności samodzielnego
i estetycznego spożywania posiłku.

 

9.00 – 9.30

 

Zajęcia edukacyjne

Zintegrowane zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu   
o podstawę programową, obejmujące:

– wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

– kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, rozwijanie mowy

– poznawanie przyrody i otaczającego świata

– rozwijanie poczucia przynależności patriotycznej, obywatelskiej, rodzinnej

– rozwój sprawności manualnych poprzez wykonywanie różnych form plastycznych

– wychowanie poprzez sztukę ( muzyka, śpiew, taniec, teatr).

9.30 – 10.00

Zabawy dowolne

Zabawy swobodne  inspirowane przez dzieci pod kontrolą nauczyciela.

10.00 – 10.30

II Śniadanie

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Kształtowanie nawyków higienicznych.

10.30 – 11.30

Zabawy  w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia dodatkowe

Wyjście na świeże powietrze (w zależności od pogody), wycieczki piesze lub spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw lub dowolne zabawy dzieci w sali    z wykorzystaniem gier edukacyjnych. Prowadzenie zajęć dodatkowych.

11.30 – 12.15

Obiad (II danie)

Czynności porządkowo- higieniczne. Nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami podczas spożywania posiłku.

 

12.00- 14.00

 

Dzieci 3-letnie

Odpoczynek poobiedni

Doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Dzieci starsze

Krótki odpoczynek: słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Gry i zabawy dydaktyczne, sytuacje edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela

14.00 – 14.30

Obiad (zupa)

Doskonalenie umiejętności samodzielnego jedzenia. Kształtowanie pozytywnych nawyków higienicznych związanych ze spożywaniem posiłków.

14.30 – 15.00

Zajęcia edukacyjne

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości zdobytych tego dnia, zabawy w kółeczku na dywanie.

15.00 – 17.00

Zabawy w sali lub ogrodzie

Zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe,  praca indywidualna
z dzieckiem. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.