Szkolne Koło Caritas

Szkolne koło Caritas włączyło się w ogólnopolską akcję zbiórki żywności

Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas włączyli się w akcję „Polak z sercem”

Szkolne Koło Caritas – kwesta na rzecz pomocy osobom potrzebującym

W dniach 11 – 12 października odchodziliśmy Dzień papieski

TAK POMAGAM – Akcja szkolnego koła Caritas

Szkolne Koło Caritas – kwesta na cmentarzu

Ogólnopolska akcja zbiórki żywności pod hasłem: TAK POMAGAM

http://sp29.resman.pl/?p=15027

http://sp29.resman.pl/?p=9736

http://sp29.resman.pl/?p=8219

http://sp29.resman.pl/?p=5037

http://sp29.resman.pl/?p=4653

http://sp29.resman.pl/?p=3590

http://sp29.resman.pl/?p=2857

http://sp29.resman.pl/?p=9898

http://sp29.resman.pl/?p=3308

http://sp29.resman.pl/?p=9197

http://sp29.resman.pl/?p=1265