Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021


ZAJĘCIA DODATKOWE KLAS 1 – 3

1a A. Bylak

Poniedziałek 11.50 – 12.35 zaj. ogólnorozwojowe

Czwartek 11.50 – 12.35 zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

1b A. Kałwik

Środa 12.25 – 13.10 zaj. ogólnorozwojowe

           13.10 – 13.50 zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

1c K. Ślęczka

Poniedziałek 11.35 – 12.20 zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

Środa 11.35 – 12.20 zaj. muzyczno – teatralne

2a D. Bojarczuk

Wtorek 8.50 – 9.35 zaj. ogólnorozwojowe

Czwartek 8.00 – 8.45 zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

2b J. Matuła

Wtorek 8.50 – 9.35 zaj. ogólnorozwojowe

Środa 11.35 – 12.20 zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

2c D. Łuczak

Poniedziałek 8.50 – 9.35 zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

Środa 8.50 – 9.35 zaj. ogólnorozwojowe

3a M. Konefał

Poniedziałek 8.50 – 9.35 zaj. ogólnorozwojowe

Środa 8.00 – 8.45 zaj. językowo – literackie

3b H. Brągiel

Środa 8.00 – 8.45 zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

Piątek 8.50 – 9.35 zaj. ogólnorozwojowe

3c M. Koziołkiewicz

Czwartek 8.00 – 8.45 zaj. ogólnorozwojowe

                  8.50 – 9.35 zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

Język angielski – P. Urbanek

– kl.4a – I i III poniedziałek miesiąca g. 13.25.
– kl. 6a – II i IV poniedziałek miesiąca g. 13.25.
– kl. 7a – czwartek g 13.25.
Język angielski – A. Biały
Środa od 13.30 do 14.15 z uczniami klasy 2a
Język polski – A. Rączy
zajęcia dodatkowe/wyrównawcze z j. polskiego dla kl. IV i VI 2 razy w miesiącu w środy 13.25-14.10. zajęcia dla kl. VII raz w miesiącu w środę 14.10-14.55.
Biologia, przyroda, geografia – M. Koziarz
Środa g. 13.25 zajęcia dodatkowe dla klasy 4 i 6 
Matematyka – B. Szelicka
Konsultacje z matematyki on-line w każdy wtorek od g. 17 do g. 18 (Teams)

Piłka nożna

Juventus Academy

Robotyka

Szachy

Taniec towarzyski

Taniec estradowy

Zajęcia wokalne

Zuchy

Informatyka

Gimnastyka korekcyjna

Szkoła Professional English School

Karate Akademia Marty Niewczas

Pozostałe zajęcia dodatkowe odbywające się w II semestrze 2019/2020 >>>