Rok szkolny 2020/2021

COVID-informacje i procedury bezpieczeństwa

Procedury postępowania w szkole w dobie koronawirusa >>>

Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020 >>>

Bezpieczny powrót do szkoły – uczniowie >>>

Bezpieczny powrót do szkoły – rodzice >>>

Zalecenia – dobre rady dla szkół – strefa czerwona i żółta >>>

Bezpieczny powrót do szkoły – spot informacyjny TVP >>>

MEN – „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej” >>>

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w szkole od 1.09.20 w okresie pandemii.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 2. Zalecamy, aby podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (szatnie, toalety, korytarze) uczniowie zakładali maseczki. 4. Uczniowie każdej klasy uczą się w jednej wyznaczonej sali, w której przebywają pod opieką nauczyciela. 4. Przerwy lekcyjne nie są regulowane dzwonkiem – o wyjściu na przerwę decydują nauczyciele. 5. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według harmonogramu. Uczniowie zostaną zapoznani z harmonogramem posiłków w pierwszych dniach nauki przez wychowawców klas (stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków od 7 września).

6. W związku z ograniczeniem pobytu rodziców na terenie szkoły dzieci z przedszkola oraz klas 1 odbierane są przez pracowników szkoły.

7. Dzieci z klas 2 – 3 i starsze udają się na świetlicę samodzielnie 8. Rodzice uczniów mogą wchodzić na teren szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z pracownikiem szkoły i zachowaniu wymogów sanitarnych – w maseczce bądź przyłbicy, po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach . W razie konieczności może to nastąpić po telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły, bądź telefonicznym uzgodnieniu z nauczycielem.

9. W każdej sali zapewnia się płyn do dezynfekcji. W toaletach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe. 10. Dla uczniów z podejrzeniem infekcji wydzielono pomieszczenie służące izolacji. 11. W szkole w określone dni działa gabinet higieny szkolnej. 12. Żadne osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły. W razie absolutnej konieczności, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, należy wchodzić głównym wejściem i kierować się do sekretariatu szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020


Robotyka

 Wtorek Środa Czwartek Piątek

Szachy


Taniec towarzyski


Gimnastyka korekcyjna


Zespół taneczny


Karate


Zuchy


Piłka nożna


Zajęcia dodatkowe

Nauczyciel Rodzaj zajęć Klasa Termin