Szkolne Koło PCK

Od września 2022 roku rozpoczęło działalność Szkolne Koło PCK. Jednym z głównych filarów działalności Polskiego Czerwonego Krzyża jest edukacja i promowanie humanitarnych idei w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża jest w dużym stopniu oparta o pracę wolontariuszy i członków. Zaangażować się może każdy uczeń naszej szkoły, szczególnie zapraszam klasę VIII 😊. Uczniowie działający, w Szkolnym Kole PCK, włączają się w ogólnopolskie akcje prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż, takie jak: „Gorączka złota” „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Wielkanoc z PCK”, „Dziel się uśmiechem”, a także realizują własne inicjatywy, mające pomóc potrzebującym z ich środowiska lokalnego. Zapisy do szkolnego koło PCK u Koorydantorki, pani Liliany Brydak-Pyrek (nauczycielki techniki).

Serdecznie zapraszam,

Liliana Brydak-Pyrek