Informacje o stypendiach szkolnych

21.09.2022


Nowa Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.
Ww. uchwała ma po raz pierwszy zastosowanie do stypendiów przyznawanych za rok szkolny 2022/2023.

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares >>>

Referat Szkolnictwa Niesamorządowego i Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa,
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 7, tel. 17 875 4576, 17 875 4596.

Przejdź do strony >>>