Informacje o stypendiach szkolnych 2024

Informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares znajdują się na stronie:

https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/33326-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html

Składanie wniosków będzie możliwe od 1 czerwca do 30 września 2024 r. pod adresem: https://rzeszow.estypendia.pl/

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego opublikowana została nowa uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares:


 
Uchwała nr LXXVIII/1710/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares:
 
Wnioski o przyznanie stypendiów za rok szkolny 2023/2024, będą mogli składać rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie 
w terminie od 1 czerwca do 30 września 2024 roku, przez stronę internetową:
 
https://rzeszow.estypendia.pl/

Referat Szkolnictwa Niesamorządowego i Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa,
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 7, tel. 17 875 4576, 17 875 4596.

Przejdź do strony >>>

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares >>>