MATEMATYKA

Zapraszamy do udziału w konkursie!

„Z matematyką przez cały rok”

Zestaw zadań I – wrzesień >>>

Zestaw zadań II – październik >>>


Regulamin konkursu matematycznego

„Z matematyką przez cały rok”

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas  piątych i szóstych.

2. Konkurs trwa od września 2019 r.  do czerwca 2020 r.

3. Konkurs składa się z dwóch części:

I część – od września 2019 r. do grudnia 2019 r. uczniowie rozwiązują zadania w domu. W styczniu 2020 r.  odbędzie się konkurs w szkole, w czasie którego uczniowie będą rozwiązywać zadania z zestawów I – IV lub podobne.

II część – od lutego 2020 r. do maja 2020 r. uczniowie rozwiązują zadania w domu. W czerwcu 2020 r.  odbędzie się konkurs , w czasie którego uczniowie będą rozwiązywać zadania z zestawów V – VIII lub podobne.

4. Treści zadań będą umieszczane na początku każdego miesiąca    na stronie internetowej szkoły.           

5. Rozwiązania zadań należy składać do 25 – każdego miesiąca   u  nauczyciela matematyki. Po tym terminie w sali 209 będą umieszczane rozwiązania zadań.

6. Punkty za zadania rozwiązane w domu będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców, ale większe znaczenie będą miały punkty zdobyte za prawidłowo rozwiązane zadania w szkole.

7. Udział i wynik uzyskany w konkursie będzie brany pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej z matematyki.

8. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.