Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie  „Szopka Bożonarodzeniowa”

Zapraszamy do udziału w Konkursie z języka niemieckiego „Mein Osterstrauß – mój bukiet wielkanocny”


Zapraszamy do udziału w konkursie!

„Z matematyką przez cały rok”

Zestaw VI – maj >>>

Zestaw VI – kwiecień >>>

Zestaw VI – marzec >>>

Zestaw V – luty >>>

Zestaw IV – grudzień >>>

Zestaw III – listopad >>>

Zestaw II – październik >>>

Zestaw I – wrzesień >>>

Regulamin konkursu matematycznego

„Z matematyką przez cały rok”

Edycja 2020/2021

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klasy szóstej i siódmej.
  2. Konkurs trwa od września 2020 r.  do czerwca 2021 r.
  1. Konkurs składa się z dwóch części:
  • I część – od września 2020 r. do grudnia 2020 r. uczniowie rozwiązują zadania w domu. W styczniu 2021 r. odbędzie się konkurs w szkole, w czasie którego uczniowie będą rozwiązywać zadania z zestawów I – IV lub podobne.
  • II część – od lutego 2021r. do maja 2021r. uczniowie rozwiązują zadania w domu. W czerwcu 2020r. odbędzie się konkurs, w czasie którego uczniowie będą rozwiązywać zadania z zestawów V – VIII lub podobne.
  1. Treści zadań będą umieszczane na początku każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły.           
  2. Rozwiązania zadań należy składać do 25 – każdego miesiąca u nauczyciela matematyki.
  3. Punkty za zadania rozwiązane w domu będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców, ale większe znaczenie będą miały punkty zdobyte za prawidłowo rozwiązane zadania w szkole.
  4. Udział i wynik uzyskany w konkursie będzie brany pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej z matematyki.
  5. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.

Zapraszam do udziału w konkursie!