Higienistka szkolna pracuje w dniach:

Poniedziałek
7.30 – 11.00

Czwartek
7.00 – 14.35