Aktualizacja 1.09.2021


Higienistka szkolna pracuje w dniach:

Wtorek 7.25 – 15.00

Czwartek 7.25 – 15.00