Aktualizacja 1.09.2021


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – MEiN

Przeczytaj cały artykuł >>>


Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

1.

12 listopada 2021 r. – piątek

2.

7 stycznia 2022 – piątek

3.

17 czerwca 2022 r. – piątek


Kalendarz szkolny w roku 2021/2022

Przeczytaj cały artykuł >>>