Dyrekcja naszej szkoły

Dyrektor mgr Jerzy Wójcik nauczyciel informatyki.

 

Wicedyrektor mgr Iwona Drzał nauczycielka j. ang.