Dyrekcja naszej szkoły

Dyrektor – mgr Jerzy Wójcik

Wicedyrektor – mgr Iwona Drzał

Wicedyrektor (oddziały przedszkolne) – mgr Małgorzata Kłęk