Dyrekcja naszej szkoły

Dyrektor
mgr Jerzy Wójcik nauczyciel informatyki
Wicedyrektor
mgr Iwona Drzał nauczycielka j. ang.