Rada Rodziców

Kadencja – 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.

Przewodnicząca: p. Aleksandra Kędzior
Wiceprzewodnicząca: p. Elżbieta Burliga
Sekretarz: p. Urszula Korniak
Skarbnik: p. Anna Piesowicz
Komisja rewizyjna:
p. Krzysztof Guła
p. Radosław Kot
p. Patrycja Wójciak

Regulamin Rady Rodziców

Przeczytaj cały artykuł >>>