Rok szkolny 2021/2022

DRODZY RODZICE

Stawka żywieniowa dzienna dla uczniów od 1 września 2021 r. wynosi 3,90 zł.

NUMER RACHUNKU DO WPŁAT:

48 1020 4391 0000 6902 0187 6762

Prosimy o dokonywanie płatności w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca.

Informacja o wysokości wpłaty za obiady będzie wysyłana poprzez dziennik elektroniczny.

Karta zgłoszenia na obiady  >>>

Wypełnione karty zgłoszenia na obiady na rok szkolny 2021/22 należny składać u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Uczniowie korzystający z obiadów w roku szkolnym 2021/22 będą otrzymywać bloczki po dokonaniu wpłaty, uprawniające do korzystania z obiadów w miesiącu bieżącym.
Bloczki będą rozdawane przez intendenta i wychowawców.

Nieobecność dziecka będzie uwzględniona w postaci odpisu i zwrotu kosztów wyłącznie w wypadku wcześniejszego zgłoszenia. Nieobecność ucznia korzystającego
z posiłków należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 17 748 27 67 do godz. 14.30, lub wysyłając e-mail na adres intendent@sp29.resman.pl do godz. 21.00 dnia poprzedniego.

ZWROT KOSZTÓW ZA ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI JEST ODLICZONY OD ABONAMENTU W MIESIĄCU NASTĘPNYM.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


Karta zgłoszenia na obiady  >>>

Wypełnione karty zgłoszenia na obiady należny składać u intendenta lub w sekretariacie szkoły.


Dziękujemy za terminowe dokonywanie wpłat.


Intendentka

p. Karolina Krok-Wojciechowska 

tel. 17 748 27 67

intendent@sp29.resman.pl


Jadłospis:  27.09.21 – 1.10.21

Przeczytaj cały artykuł >>>


Zarządzenie Dyrektora SP29 w sprawie warunków korzystania z wyżywienia.

Przeczytaj cały artykuł >>>

Karta zgłoszenia na obiady  >>>