Rok szkolny 2020/2021

Obiady dla uczniów będą wydawane od poniedziałku – 7.09.2020 r.

Cena obiadu: 3,90 zł/dzień

Karta zgłoszenia na obiady  >>>

Wypełnione karty zgłoszenia na obiady należny składać u intendenta lub w sekretariacie szkoły.


NUMER KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY W SZKOLE:

48 1020 4391 0000 6902 0187 6762

Drodzy Rodzice

Nieobecność dziecka na obiedzie będzie uwzględniona w postaci odpisu i zwrotu kosztów wyłącznie w wypadku wcześniejszego zgłoszenia tej nieobecności u intendentki szkolnej. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić telefonicznie do godz. 14 30, lub wysyłając e- mail do godz. 21 00 dnia poprzedniego.

ZWROTU KOSZTÓW ZA ZGŁOSZONE OBIADY DOKONUJE WYŁĄCZNIE INTENDENTKA ODLICZAJĄC ODPIS OD ABONAMENTU ZA MIESIĄC NASTĘPNY.

Przypominamy , że dokonując wpłaty za obiady należy podać w tytule:  miesiąc za który dokonywana jest wpłata,  imię i nazwisko dziecka oraz  klasę do której uczęszcza dziecko.

Dziękujemy za terminowe dokonywanie wpłat.


Intendentka

p. Karolina Krok-Wojciechowska 

tel. 17 748 27 67

intendent@sp29.resman.pl


Jadłospis –  2.11.20 – 6.11.20

Przeczytaj cały artykuł >>>


Zarządzenie Dyrektora SP29 w sprawie warunków korzystania z wyżywienia.

Przeczytaj cały artykuł >>>

Karta zgłoszenia na obiady  >>>