Rok szkolny 2024/2025

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2024/2025

W celu zapisania dziecka na obiady, należy wypełnić Kartę zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły) a następnie złożyć w sekretariacie szkoły lub u intendentki. Można także przesłać skan pocztą elektroniczną na adres – intendent@sp29.resman.pl, sekretariat@sp29.resman.pl. 

Zapisy do trwają do 30 czerwca 2024 r.

Karta zgłoszenia na obiady  pdf >>>

Karta zgłoszenia na obiady  doc >>>

 


Rok szkolny 2023/2024

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2023/2024

W celu zapisania dziecka na obiady, należy wypełnić Kartę zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły) a następnie złożyć w sekretariacie szkoły lub u intendentki. Można także przesłać skan pocztą elektroniczną na adres – intendent@sp29.resman.pl, sekretariat@sp29.resman.pl. 

Karta zgłoszenia na obiady  >>>


Jadłospis:  17.06.24 – 20.06.24

Przeczytaj cały artykuł >>>


DRODZY RODZICE

Stawka żywieniowa dzienna dla uczniów od 1 września 2023 r. wynosi 5,30 zł.

NUMER RACHUNKU DO WPŁAT:

48 1020 4391 0000 6902 0187 6762

Prosimy o dokonywanie płatności w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca.

Informacja o wysokości wpłaty za obiady będzie wysyłana poprzez dziennik elektroniczny.

Karta zgłoszenia na obiady  >>>

Nieobecność dziecka będzie uwzględniona w postaci odpisu i zwrotu kosztów wyłącznie w wypadku wcześniejszego zgłoszenia. Nieobecność ucznia korzystającego
z posiłków należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 17 748 27 67 do godz. 14.30, lub wysyłając e-mail na adres intendent@sp29.resman.pl do godz. 21.00 dnia poprzedniego.

ZWROT KOSZTÓW ZA ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI JEST ODLICZONY OD ABONAMENTU W MIESIĄCU NASTĘPNYM.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


 

Dziękujemy za terminowe dokonywanie wpłat.


Intendentka

p. Karolina Krok-Wojciechowska 

tel. 17 748 27 67

intendent@sp29.resman.pl


 

Zarządzenie Dyrektora SP29 w sprawie warunków korzystania z wyżywienia.

Przeczytaj cały artykuł >>>

Karta zgłoszenia na obiady  >>>