Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

14.04.2021

Lista kandydatów przyjętych do klas I – 2021/2022 >>>

sekretariat@sp29.resman.pl

tel. 17 74 82 770


9.04.2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym – 2021/2022 >>>

sekretariat@sp29.resman.pl

tel. 17 74 82 770


 

Zobacz na filmie jak wygląda nasza szkoła i przedszkole!PIKNIK RODZINNY „Z MAMĄ I TATĄ NAJLEPIEJ”
W sobotę 1 czerwca 2019 roku odbył się PIKNIK RODZINNY „Z MAMĄ I TATĄ NAJLEPIEJ”. Dzięki zaangażowaniu wychowawców, pracowników, rodziców oraz pięknej pogodzie zabawa była doskonała i dostarczyła wszystkim mnóstwa radosnych wrażeń.

Zobacz galerię zdjęć.


Rok szkolny 2020/2021


Covid – ważne informacje

Zawieszenie zajęć w przedszkolu do 18.04.21

Zgodnie z decyzją rządu do 18 kwietnia, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola w całym kraju. 
Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników wykonywujących zawód medyczny i pracowników służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Warunkiem jest złożenie wniosku (z pieczątką zakładu pracy) przez rodziców.

Deklaracja uczęszczania do przedszkola w okresie 29.03 – 18.04.21 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Nauka zdalna do 18.04.21

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 18 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne
w związku ze zwalczaniem COVID-19
, szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Deklaracja uczęszczania do świetlicy (od 22.03.21) w okresie pandemii COVID-19 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


COVID – PROCEDURY >>>

Prosimy by czas przebywania dziecka w przedszkolu i w szkole ograniczyć do niezbędnego minimum.

Dzieci wykazujące symptomy choroby nie mogą być przyprowadzane do przedszkola czy szkoły!

W przypadku skierowania na kwarantannę czy stwierdzenia zakażenia prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nauczyciela-wychowawcy lub dyrektora.

Zarządzenie w sprawie organizacji pracy szkoły w związku ze stanem epidemicznym >>>


Bezpieczny powrót do przedszkola >>>


Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiczną prosimy o wyrozumiałość oraz o śledzenie naszej strony internetowej.


Bezpłatne przejazdy dla uczniów >>>


Office 365 >>>


Bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft Office 365

Od 2 października 2018 r. każdy nauczyciel i uczeń publicznych szkół w Rzeszowie może uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft Office 365 w chmurze oraz prawo do instalacji najnowszych pakietów Microsoft Office 365 na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach.

Pakiet Office 365 można pobrać ze strony edu.erzeszow.pl.

Logowanie obydwa się za pomocą loginu z dziennika elektronicznego.


 

Erasmus+ , KA 229, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne

Udało się! Miło nam poinformować, że we wrześniu nasza szkoła rozpocznie  realizację projektu Erasmus+ , KA 229, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2021, a realizacja finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu, którego jesteśmy koordynatorem, będziemy współpracować z węgierską szkołą  Miskolci Szilagyi Dezso Altalanos Iskola. Wspólnie stworzyliśmy projekt „Ecolife”, który jest projektem badawczym, opartym o rozwój świadomości ekologicznej. Pozwoli on naszym uczniom poznawać przyczyny zanieczyszczenia środowiska, uczyć się segregować odpady, właściwie gospodarować wodą i jedzeniem, a także uczyć się dbać o uprawy. Podczas realizacji projektu będziemy posługiwać się językiem angielskim, co na pewno zwiększy kompetencje językowe jego uczestników, zwiększy motywację do nauki języków obcych, zaangażowanie w wykonywaną pracę, a także przyczyni się do wzrostu samodzielności uczniów biorących udział w projekcie.  Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie nie tylko na społeczność szkolną: uczniów, ich rodziny, nauczycieli i pracowników, ale także na społeczność lokalną, do której już wkrótce wyjdziemy  z zaplanowanymi  przez nas akcjami.