Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


14.04.2021

Lista kandydatów przyjętych do klas I – 2021/2022 >>>

sekretariat@sp29.resman.pl

tel. 17 74 82 770

9.04.2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym – 2021/2022 >>>

sekretariat@sp29.resman.pl

tel. 17 74 82 770

29.03.2021

Lista kandydatów (spoza obwodu) zakwalifikowanych do klas I – 2021/2022 >>>

Rodziców dzieci zakwalifikowanych bardzo prosimy o jak najszybsze potwierdzenie woli przyjęcia.

sekretariat@sp29.resman.pl

tel. 17 74 82 770

26.03.2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola – 2021/2022 >>>

Rodziców dzieci zakwalifikowanych bardzo prosimy o jak najszybsze potwierdzenie woli przyjęcia (ze względu na dużą liczbę oczekujących).

sekretariat@sp29.resman.pl

tel. 17 74 82 770


Prezydent Miasta Rzeszowa ustalił terminy rekrutacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

01.03.2021 godz. 9.00 – 15.03.2021 godz. 15.00

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

01.03.2021 godz. 9.00 – 15.03.2021 godz. 15.00


Rekrutacja do PRZEDSZKOLA – INFORMATOR >>>

Rekrutacja do KLAS I – INFORMATOR >>>

Pobierz Informator w wersji PDF >>>


Miejskie kryteria rekrutacyjne określają poniższe uchwały Rady Miasta Rzeszowa:

– przedszkola – https://bit.ly/36PjHkI

– szkoły – https://bit.ly/36GHa7y

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 – CZYTAJ CAŁOŚĆ >>>

 


Aplikacja Nabór do Klas I

Aplikacja Nabór do Przedszkola


Zobacz na filmie jak wygląda nasza szkoła i przedszkole!Erasmus+ , KA 229, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne

Udało się!

Miło nam poinformować, że we wrześniu nasza szkoła rozpocznie  realizację projektu Erasmus+ , KA 229, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2021, a realizacja finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu, którego jesteśmy koordynatorem, będziemy współpracować z węgierską szkołą  Miskolci Szilagyi Dezso Altalanos Iskola. Wspólnie stworzyliśmy projekt „Ecolife”, który jest projektem badawczym, opartym o rozwój świadomości ekologicznej. Pozwoli on naszym uczniom poznawać przyczyny zanieczyszczenia środowiska, uczyć się segregować odpady, właściwie gospodarować wodą i jedzeniem, a także uczyć się dbać o uprawy. Podczas realizacji projektu będziemy posługiwać się językiem angielskim, co na pewno zwiększy kompetencje językowe jego uczestników, zwiększy motywację do nauki języków obcych, zaangażowanie w wykonywaną pracę, a także przyczyni się do wzrostu samodzielności uczniów biorących udział w projekcie.  Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie nie tylko na społeczność szkolną: uczniów, ich rodziny, nauczycieli i pracowników, ale także na społeczność lokalną, do której już wkrótce wyjdziemy  z zaplanowanymi  przez nas akcjami.  


Regulamin udziału w projekcie >>>

http://sp29.resman.pl/?p=19749
http://sp29.resman.pl/?p=19421

 

AKCJA MAKULATURA!
W dniach od 30 września do 30 października przeprowadzimy w naszej szkole akcję zbierania makulatury. Prosimy, aby makulatura była związana lub zapakowana i zważona w domu.

MAKULATURA BĘDZIE ZBIERANA PRZEZ UCZNIÓW KLASY 5A I 6A PRZY WEJŚCIU DO SZATNI W GODZINACH OD 7:30 DO 8:00
Osoby, które przyniosą makulaturę po godzinie 8:00 – proszę pozostawić podpisaną paczkę (imię, nazwisko ucznia i klasa) u pana woźnego.

Zapraszamy wszystkich do udziału w zbiórce!

Czym jest makulatura? >>>