Rok szkolny 2020/2021

COVID-informacje i procedury bezpieczeństwa


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 9.11.20 – CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Zgodnie ze stanowiskiem MEN w okresie od 9.11.20 do 29.11.20 opieką świetlicową mogą być objęci wyłącznie uczniowie, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Deklaracja uczęszczania do świetlicy (od 9.11.20) w okresie pandemii COVID-19 >>>


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 29 >>>

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 29 >>>

Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola od 1.09.2020 >>>

Procedury postępowania w szkole w dobie koronawirusa >>>

Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020 >>>

Bezpieczny powrót do szkoły – uczniowie >>>

Bezpieczny powrót do szkoły – rodzice >>>

Zalecenia – dobre rady dla szkół – strefa czerwona i żółta >>>

Bezpieczny powrót do szkoły – spot informacyjny TVP >>>

MEN – „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej” >>>

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w szkole od 1.09.20 w okresie pandemii.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Zalecamy, aby podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (szatnie, toalety, korytarze) uczniowie zakładali maseczki.
4. Uczniowie każdej klasy uczą się w jednej wyznaczonej sali, w której przebywają pod opieką nauczyciela.
4. Przerwy lekcyjne nie są regulowane dzwonkiem – o wyjściu na przerwę
decydują nauczyciele.
5. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według harmonogramu. Uczniowie zostaną zapoznani z harmonogramem posiłków w pierwszych dniach nauki przez wychowawców klas (stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków od 7 września).

6. W związku z ograniczeniem pobytu rodziców na terenie szkoły dzieci z przedszkola oraz klas 1 odbierane są przez pracowników szkoły.

7. Dzieci z klas 2 – 3 i starsze udają się na świetlicę samodzielnie
8. Rodzice uczniów mogą wchodzić na teren szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z pracownikiem szkoły i zachowaniu wymogów sanitarnych – w maseczce bądź przyłbicy, po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach . W razie konieczności może to nastąpić po telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły, bądź telefonicznym uzgodnieniu z nauczycielem.

9. W każdej sali zapewnia się płyn do dezynfekcji. W toaletach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe.
10. Dla uczniów z podejrzeniem infekcji wydzielono pomieszczenie służące izolacji.
11. W szkole w określone dni działa gabinet higieny szkolnej.
12. Żadne osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły. W razie absolutnej konieczności, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, należy wchodzić głównym wejściem i kierować się do sekretariatu szkoły.


Aplikacja Nabór do Klas I

Aplikacja Nabór do Przedszkola


Zobacz na filmie jak wygląda nasza szkoła i przedszkole!


Erasmus+ , KA 229, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne

Udało się!

Miło nam poinformować, że we wrześniu nasza szkoła rozpocznie  realizację projektu Erasmus+ , KA 229, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2021, a realizacja finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu, którego jesteśmy koordynatorem, będziemy współpracować z węgierską szkołą  Miskolci Szilagyi Dezso Altalanos Iskola. Wspólnie stworzyliśmy projekt „Ecolife”, który jest projektem badawczym, opartym o rozwój świadomości ekologicznej. Pozwoli on naszym uczniom poznawać przyczyny zanieczyszczenia środowiska, uczyć się segregować odpady, właściwie gospodarować wodą i jedzeniem, a także uczyć się dbać o uprawy. Podczas realizacji projektu będziemy posługiwać się językiem angielskim, co na pewno zwiększy kompetencje językowe jego uczestników, zwiększy motywację do nauki języków obcych, zaangażowanie w wykonywaną pracę, a także przyczyni się do wzrostu samodzielności uczniów biorących udział w projekcie.  Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie nie tylko na społeczność szkolną: uczniów, ich rodziny, nauczycieli i pracowników, ale także na społeczność lokalną, do której już wkrótce wyjdziemy  z zaplanowanymi  przez nas akcjami.  


Regulamin udziału w projekcie >>>


AKCJA MAKULATURA!
W dniach od 30 września do 30 października przeprowadzimy w naszej szkole akcję zbierania makulatury. Prosimy, aby makulatura była związana lub zapakowana i zważona w domu.

MAKULATURA BĘDZIE ZBIERANA PRZEZ UCZNIÓW KLASY 5A I 6A PRZY WEJŚCIU DO SZATNI W GODZINACH OD 7:30 DO 8:00
Osoby, które przyniosą makulaturę po godzinie 8:00 – proszę pozostawić podpisaną paczkę (imię, nazwisko ucznia i klasa) u pana woźnego.

Zapraszamy wszystkich do udziału w zbiórce!