Nagrody dla naszych uczniów w wojewódzkim konkursie „Co ty robisz dla środowiska?”

Karolina Korwin z klasy 6 zajęła 3 miejsce, a Miłosz Grelewski z klasy 4 otrzymał wyróżnienie w  konkursie  „ Co ty robisz dla środowiska?” zorganizowanym przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego. Oboje stworzyli bardzo pomysłowe prace plastyczne, wykazując się dużą wiedzą i zaangażowaniem w ochronę przyrody i środowiska.

Serdecznie gratulujemy!