„Motylki” wykonały piękne pocztówki

„Motylki” wykonały piękne pocztówki, które zostały wysłane do Przedszkola Samorządowego w Kielcach. Każda wakacyjna pocztówka zawierała życzenia napisane w języku angielskim. Celem tego wydarzenia było tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym oraz propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji.

Życzymy wszystkim bezpiecznego i słonecznego odpoczynku!

Have a great holiday! See you soon!