„Każdy świetliczak Talent ma!”

Uczniowie świetlicy przejawiają różnorodne talenty. Chcemy, aby je rozwijali i pokazywali innym. Dlatego w tym roku szkolnym zorganizowaliśmy świetlicowy Talent Show „Każdy świetliczak Talent ma!”. Gratulacje dla wspaniałych uczestników, którzy za swoją odwagę i piękne występy otrzymali drobne nagrody i równie wyjątkowej widowni, która dopingowała swoich kolegów i koleżanki.